Blennows Ätt

Blennows ätt härstammar från orten Blentarp nuvarande Sjöbo kommun i Skåne. Där 1861 föddes August Blennow, det äldsta barnet i en bondefamilj hos Anders Andersson och Petronella Åkesdotter. Efter August fick de sju barn till, två av dem nådde inte vuxen ålder.

Som vuxen förmodligen hörde han om en dåtidens kände Circus Blennow som turnerade runt i hela Europa mitt på 1800-talet. Den ägdes av August Blennow från Tyskland( 1808-1875 ). Kanske gillade han hur namnet August Blennow låter eller ser ut i samband med den byn han bodde i. August von Blen, en Herr från Blen(tarp), inte vanlig boende men en adelsman. Det är nog han som bestämde att inte heta Andersson längre men BLENNOW. Andra syskon hängde med.

Olof Blennow(1865-1929)

Johannes Blennow (1869-1944)

Olivia Blennow Therborch(1871-?)

Anton Blennow(1873-1934)

Anders Blennow(1875-1956)

August var musikbegåvad och hade bra sångröst. Johannes och Anders hade också bra sångröster. De tre bröder brukade anlitas som sångare vid dödsfall – vid det, som kallades, ´sjunga ut liket´. Olof övertog gården i Blenarp efter sina föräldrar, August blev så småningom kantor i Sövde, som ligger bara en halvmil öster om Blenarp, Johannes, kom till Löderup blev kantor där. Anders, den yngsta bror blev egentligen bankman, men tjänstgjorde också vid orgelpallen i Osby.

August gifte sig med Augusta Lundberg och tillsammans fick de fyra barn, dottern Maja (1885-1968) och söner Gunnar(1890-1925),Ragnar((1893-1969) och Fredrik(1898-1964). Alla tre pojkar blev kyrkomusiker: Gunnar i Väsby, Ragnar i Åstorp och Fredrik i Åhus.

Ragnar Blennow föddes 26 maj 1893. 1914 tog han organist- och kyrkosångsexamen och samma år fick han en tjänst som kyrkomusiker i Kviinge och Gryt, 2 mil norr om Kristianstad. Där stannade han i 3 år tills han fått 1917 en organisttjänst i Björnekulla församling i Åstorp. Samma år gifte han sig med Elna Stenberg. Tillsammans fick dem fyra barn: Ingemar, Torsten, Marianne och Gösta. Förutom organist i kyrka var han också musiklärare vid Åstorps samrealskola. Han tog musiklärarexamen 1925.

Ragnar Blennow var riksförbiträdande dirigent i Sveriges körförbund, förste förbiträdande dirigent i Nordvästra Skånes körförbund, viceordförande och andre förbiträdande dirigent i Lunds stifts kyrkosångsförbund, dirigent i Björnekulla kören, Västra Broby kyrkokören, Blennowska kören, ordförande i södra krets av Musiklärarriksförbund.

Ledamot av kommunfullmäktige, huvudman och styrelseledamot Åstorps Sparbanken.

Tillsammans med sin kollega John S.Ericson samlade och gav ut Sånger för skola och hem del I och II(1946), Våra sånger(1956).

 

Till minnet av honom som upptäckte Birgit Nilsson